Tag Archives: 4 omy

impedancja

Impedancja głośników oczami konstruktora

W danych technicznych każdego zestawu głośnikowego znajduje się informacja o jego impedancji nominalnej (znamionowej). Najprościej można ją opisać jako opór (rezystancja i reaktancja) stawiany przez głośniki sygnałowi dźwiękowemu (w postaci prądu zmiennego) wychodzącego ze wzmacniacza. My, jako słuchacze, spoglądamy na kolumny głośnikowe, jak na urządzenia o jakimś tam wyglądzie i brzmieniu. Zaś wzmacniacz widzi je jako pewne obciążenie o zmiennej charakterystyce impedancji.

Każdy producent wzmacniacza podaje zalecaną wartość impedancji kolumn głośnikowych, które możemy do niego bezpiecznie podłączyć. Wynika to z wytrzymałości prądowej końcówki mocy. Ma ona jednak swoją granicę i po jej przekroczeniu nastąpi jej uszkodzenie (a dokładnie: przegrzanie i "spalenie" układu końcowego mocy, a także sterujących).