Tag Archives: APS

APS Klasik

Monitor aktywny APS Klasik

Konstruktorzy  zestawu głośnikowego APS Klasik, będący monitorem bliskiego pola, uzyskali bardzo wyrównane charakterystyki poziomu ciśnienia akustycznego – amplitudową i fazową, co bezpośrednio wpłynęło na wierność barwy i precyzję dźwięku. A to za sprawą tego, że głównym ich założeniem było zapewnienie bezkompromisowej jakości i precyzji dźwięku.