Tag Archives: CORONA

Glośnik plazmowy

Głośnik plazmowy w Lansche Audio

Prawdopodobnie firma Launsche Audio jest jedynym producentem kolumn głośnikowych, w których montuje głośnik plazmowy pełniący rolę przetwornika wysokotonowego. Najmniejszym oferowanym przez nią zestawem głośnikowym jest No 3.1, który, oprócz wspomnianego tweetera posiada jeszcze dwa głośniki: średniotonowy i niskotonowy. Ten pierwszy to jednostka o dużej, papierowej membranie (20 cm średnicy), zamknięta w obudowie typu bass-refleks z aż 2 tunelami umiejscowionymi z tyłu całej konstrukcji. Głośnik niskotonowy zaś ma membranę powlekaną poliestyrenem o średnicy 220 mm i zamontowano go na spodzie wraz przeznaczonym dla niego portem bass-releks w tzw. układzie down-firing. Pracuje on wyłącznie jako subwoofer.